DRODZY OPIEKUNOWIE

Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze, bo u mnie wszystko jest OK.
Jestem Larissa, podopieczna sierocińca Sióstr św. Jana Chrzciciela w Fianarantsoa. W imieniu wszystkich dzieci, Państwa podopiecznych, z całego serca dziękuję za pomoc, której niestrudzenie nam udzielacie, za poświęcenie, miłość, otwartość oraz Państwa hojność, z jaką nas bezustannie wspieracie.
Koniec roku szkolnego (2018/2019) był wyjątkowotrochę później niż zazwyczaj, bo 28 sierpnia. W przeddzień, 27 sierpnia, odbył się państwowy egzamin ostatniej klasy szkoły podstawowej. Ci, którzy zdadzą, otrzymają tzw. CEPE [świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – przyp. red.]. Państwowy egzamin po ostatniej klasie gimnazjum miał miejsce w dniach 9–11 września. [Uczniowie, którzy zdadzą ten egzamin otrzymają dyplom ukończenia szkoły średniej pierwszego stopni – gimnazjum, tzw. BEPC – przyp. red.]. Natomiast egzaminy maturalne będą miały miejsce od 30 września do 8 października. Jestem pierwszą podopieczną sierocińca Sióstr Baptystynek oraz prowadzonej przez nie szkoły, która przystępuje do egzaminu maturalnego. Po maturze chciałabym kontynuować studia na uniwersytecie. Chcę zostać pielęgniarką.
Bardzo się cieszymy, że mieszkamy w domu prowadzonym przez Siostry i możemy się uczyć. Nasze życie się poprawia.
Nie mamy Wam, Drodzy nasi Opiekunowie, wiele do zaoferowania oprócz codziennej modlitwy, którą odmawiamy zawsze razem z Siostrami. Modlimy się za Dobroczyńców naszego sierocińca, za księdza Tomaszewskiego, który dużo dla nas pracuje, oraz za wszystkie osoby nam bliskie i życzliwe.
Ściskamy Was serdecznie!
Larissa i wszystkie dzieci z sierocińca Ambatolahy w Fianarantsoa.

Larissa