SŁOWO PODZIĘKOWANIA ZA OFIAROWANĄ POMOC

Kanengo, Lilongwe

Drodzy nasi Dobroczyńcy, Szanowni Państwo
Piszę, by wyrazić moją serdeczną wdzięczność za wielką pomoc, której nam Państwo udzielili. Ofiarowane przez Państwa pieniądze posłużyły przede wszystkim na opłaty szkolne dla mego brata Andrzeja Kamwendo. Brakuje mi słów, by wyrazić, jak bardzo jestem szczęśliwy. Szczerze mówiąc, sam nie mogłem nic uczynić, nie miałem też pomysłu, jak zdobyć potrzebne pieniędzy, by opłacić mojemu bratu zaległe czesne. Była to już ostatnia rata, która mu pozostała do zapłaty przed ukończeniem studiów.
Mój brat studiuje pielęgniarstwo i położnictwo w Wyższej Szkole Pielęgniarskiej pod wezwaniem św. Józefa, w miejscowości Chiradzulu na południu Malawi. Jest już na trzecim roku studiów i wkrótce ma rozpocząć ostatni semestr nauki. Wcześniej wspierał go pewien kapłan diecezjalny, ale ze względu na finansowe kłopoty przerwał tę pomoc. Nie był już w stanie zdobyć wystarczających funduszy na opłacenie czesnego mojemu bratu. Dzięki pomocy, której nam Państwo udzielili, opuściły mnie ciągle towarzyszące mi obawy i nieustanny stres, że nie będę miał środków na uregulowanie wszystkich wymaganych opłat szkolnych.
W swoim imieniu, a także w imieniu mojego brata Andrzeja, serdecznie czcigodnym Państwu dziękuję za życzliwość i szczodrość, które nam Państwo okazali. Niech dobry Bóg hojnie Państwu błogosławi, gdziekolwiek Państwo przebywają, i niech będzie z Państwem we wszystkich dobrych działaniach.
Zawsze są Państwo obecni w naszych modlitwach. Niech wszechmogący Bóg udzieli Państwu długiego życia, by mogli Państwo kontynuować wspieranie osób będących w potrzebie. Jest bardzo wiele osób, które pragną takiej pomocy i oczekują na nią. Państwo jednak byli łaskawi wybrać naszą rodzinę, tj. moją siostrę Elżbietę, brata Andrzeja i mnie Cosmasa. Wcale nie było to dla nas takie oczywiste, że ktoś tak szybko przyjdzie nam z pomocą. Jednak Państwo, przekraczając nasze najśmielsze oczekiwania, przyszli nam z pomocą, za co tym bardziej gorąco i szczerze dziękujemy. Niech dobry Bóg za wszystko Państwu wynagrodzi, zawsze Państwu błogosławi i towarzyszy na drogach życia.
Kończąc, życzymy Państwu wszystkiego dobrego i serdecznie Państwa pozdrawiamy z Malawi.
Oddani w Chrystusie

Elżbieta Kamwendo
Andrzej Kamwendo
oraz Cosmas Tomasz Kamwendo