PROŚBA O POMOC DLA DZIECI ULICY NA MADAGASKARZE

PROŚBA O POMOC DLA SZKOŁY DZIECI ULICY, MAHAMANINA FIANARANTSOA, MADAGASKAR


Fianarantsoa, 4 lutego 2023 roku

My, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Mahamanina, Fianarantsoa, prowadzimy szkołę, która zajmuje się wychowaniem i edukacją dzieci ulicy. Od 2007 roku prowadzimy tę działalność społeczną poprzez szkolne nauczanie. Naszą pracę rozpoczęłyśmy od alfabetyzacji kilkorga dzieci, które z powodu ubóstwa ich rodziców nie miały dostępu do nauki. Uczniowie (dzieci ulicy) w chwili obecnej są przyjmowani do naszych szkół bezpłatnie. Są żywieni, ubierani i edukowani. W tej działalności bardzo istotnie wspierała nas pewna osoba we Francji. Niestety, wskutek epidemii COVID-19 pani ta zachorowała i zmarła.
Obecnie szkoła liczy 180 uczniów i uczennic. Liczba ta, głównie wskutek epidemii, ciągle rośnie, ponieważ społeczeństwo pogrąża się w coraz większej nędzy. Z powodu tej sytuacji, tj. pogłębiającego się ubóstwa z jednej strony, a z drugiej z powodu utraty wsparcia finansowego spowodowanego śmiercią naszej Dobrodziejki, znalazłyśmy się w bardzo trudnej sytuacji, która może niebawem spowodować, że nie będziemy w stanie prowadzić dalej naszego dzieła i przyjmować do naszej szkoły kolejne dzieci ulicy.
Jest to główna racja, dla której zdecydowałyśmy się napisać tę prośbę o szybkie wsparcie finansowe dla edukacji naszych podopiecznych oraz ich żywienia.

Siostra Armeline Razafinirina CSDP,
dyrektor ośrodka

LIST POLECAJĄCY KS. FRANCOIS DE SALES RATOVONIRINA, PAR. SAHALAVA

Sahalawa, diecezja Fianarantsoa, Madagaskar
Dotyczy: Szkoły Sióstr Opatrzności Bożej, która opiekuje się dziećmi ulicy w Fianarantsoa

Ks. François de Sales Ratovonirina,
proboszcz parafii św. Eugene de Mazenod,
Sahalava, Fianarantsoa

Ja niżej podpisany zaświadczam, że szkoła Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej zajmuje się wychowywaniem bezdomnych dzieci ulicy na terenie parafii, której jestem proboszczem. Te dzieci są w wielkiej potrzebie, przebywają na terenie mojej parafii. Większość dzielnic w parafii to dzielnice ludzi ubogich mieszkających w slumsach. Rodziny tam żyjące znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, a dzieci w jeszcze gorszej. Wiele dzieci zostało porzuconych przez rodziców, którzy pouciekali z powodu nędzy, by móc przetrwać. Młodzi ludzie nie mają pracy. Krótko mówiąc, wszyscy żyją tu w nędzy. Z tych to powodów, aby po prostu przetrwać, potrzebują pilnie pomocy. Nie tylko dla przywrócenia im godności, ale także dania im możliwości nauki i być może lepszego życia w przyszłości.
W związku z powyższym potwierdzam tutejsze zaangażowanie, na terenie mojej parafii, Sióstr Opatrzności Bożej, które wzięły pod opiekę dzieci ulicy.

Ks. François de Sales Ratovonirina,
proboszcz

ROCZNY BUDŻET NASZEJ SZKOŁY

Oto poniżej wyszczególniamy, czego koniecznie potrzebujemy, prosząc o Waszą pomoc.
Obecnie stoimy w obliczu niemożności utrzymania naszej szkoły w ciągu roku i zapewnienia naszym dzieciom ciągłości edukacji i utrzymania. Nasi dotychczasowi sponsorzy umożliwili nam budowę naszej szkoły i rozpoczęcie jej działalności od roku 2000. Jednak większość z tych darczyńców już odeszła, a pozostali stopniowo wycofują się z projektu, głównie ze względów zdrowotnych. Do dziś pozostał tylko jeden z naszych dobroczyńców. Jest nim dom macierzysty naszego zgromadzenia we Francji. Niestety obecnie i on przeżywa duże trudności materialne. Większość tamtejszych sióstr jest już w zaawansowanym wieku i same zaczynają odczuwać problemy finansowe.

RODZAJ WYDATKÓW

OPIS

Roczne wydatki w ariary

Roczne wydatki w euro*

PENSJE

Dyrektor szkoły – 350 000 ariary/miesiąc

4 200 000

913

5 nauczycieli (w tym 3 osoby świeckie)

250 000 ariary/miesiąc

15 000 000

3 261

Nauczyciel wychowania fizycznego

90 000 ariary/miesiąc

1 080 000

235

Stróż (50 proc. współdzielone ze społecznością) – 125 000 ariary/miesiąc

1 500 000

326

Kucharz – 250 000 ariary/miesiąc

3 000 000

652

CNAPS – Caisse Nationale de Prévoyance Sociale [Narodowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na Madagaskarze] – 9 proc. pensji pracownika opłaca pracodawca, 1 proc. pracownik

1 312 000

285

CDS – Centre Diocésaine de Santé [Diecezjalne Centrum Zdrowia] ubezpieczenie zdrowotne – 8 proc. pensji pracownika opłaca pracodawca, 1 proc. pracownik

1 166 400

254

MATERIAŁY

I PRZYBORY SZKOL-NE NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO

Wszyscy uczniowie

około 22 000 ariary/rok/uczeń

4 032 500

877

WPISOWE

Uczniowie szkół średnich – kwota zmienna w zależności od placówki

17 445 000

3 792

STOŁÓWKA SZKOLNA

5 dni/tydzień – 40 tygodni/rok – około

775 000 ariary/tydzień

31 000 000

6 739

KOSZT UTRZYMANIA LOKALU

Suma do zapłacenia społeczności

50 000 ariary/miesiąc

600 000

130

KOSZT REMONTÓW, SPRZĄTANIA

Prace konserwacyjne i/lub ulepszające, w tym sprzęt do odnowienia

1 875 000

408

APTEKA

300 000

65

RAZEM

82511100

17937

*kurs wymiany: 1 euro = 4600 ariary