PROŚBA O WSPARCIE OD SIOSTR BOŻEJ OPATRZNOŚCI W FIANARANTSOA

WITAJ OJCZE!

Mam na imię Armeline i jestem siostrą zakonną ze Zgromadzenia Sióstr Bożej Opatrzności. Obecnie pracuję w Fianarantsoa jako dyrektor szkoły dla dzieci ulicy. W szkole uczy się ponad 180 uczniów, którzy są jednocześnie na naszym pełnym utrzymaniu. Jesteśmy obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej, dlatego kierujemy do Ojca i do Czcigodnych Darczyńców ten list z prośbą o wsparcie. Do listu dołączam list polecający od księdza proboszcza naszej parafii z prośbą o wsparcie dla naszej szkoły.

Ponadto pozwolę sobie dołączyć kilka zdjęć z naszymi uczniami. Liczymy na życzliwą pomoc.

W łączności na modlitwie

S. Armeline Razafinirina CSDP

KRÓTKA HISTORIA ZGROMADZENIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Wspólnota Sióstr Opatrzności Bożej z Fianarantsoa należy do zgromadzenia założonego przez bł. Ojca Jeana-Martina Moyë, wikariusza żyjącego w mieście Metz w XVIII wieku. Młody ksiądz z Lotaryngii podczas swoich wizyt duszpasterskich odkrył zacofanie i nędzne warunki życia mieszkańców okolicznych wiosek. Poruszony ich cierpieniem zaczął się zastanawiać, w jaki sposób walczyć pośród tej zapomnianej części społeczeństwa z ignorancją, która sprawiała, że ludzie ci żyli w tak nieludzkich warunkach. Poprosił współpracujące z nim młode kobiety o pomoc w rozwiązaniu tego problemu i wysłał je do tych ludzi, bez jakichkolwiek funduszy, jedynie ufając Bożej Opatrzności. Kobiety te zaakceptowały bez słowa prośbę młodego kapłana i 14 stycznia 1762 roku udały się do tych zapomnianych osad: Saint Hubert, Befey, Vigy i Vry. Żyły tam wśród tych prostych i ubogich ludzi, dzieląc z nimi ich surowy styl życia i nauczając ich o „rzeczach niezbędnych do zbawienia”. Głosiły im w ten sposób Ewangelię i katechizowały ich. Tak rodzą się Siostry Opatrzności Bożej.
Swój dom macierzysty założyły dopiero w 1827 roku w Saint-Jean-de-Bassel. Siostry żyją dziś w małych wspólnotach i są obecne w kilku krajach świata: na Madagaskarze, w Ekwadorze, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Komorach, Francji, Belgii i Stanach Zjednoczonych. Zawsze obok ludzi najbardziej upośledzonych (por. Soeurs de la Divine
Providence de Saint Jeande Bassel, https://www.divine-providence-stjean.org/origine-histoire/).
Siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej są powołane do działania wśród miejscowej ludności zgodnie ze swoim charyzmatem, tj. takimi wartościami jak: ubóstwo, prostota, miłosierdzie i zawierzenie Bożej Opatrzności. Ich misją jest edukacja.

 

DZIAŁALNOŚĆ ZGROMADZENIA NA MADAGASKARZE WŚROD SZCZEPU BETSILEO

ZAŁOŻENIE SZKOŁY DLA DZIECI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Siostry zostały wysłane na Madagaskar w 1950 roku. Dom macierzysty powstał tu w Antsohihy na północy Madagaskaru w prowincji Mahajanga. W 1984 roku Zgromadzenie zaczęło swą działalność w regionie Fianarantsoa, a w 2000 roku mała wspólnota sióstr przybyła do Mahamanina, w dzielnicy Fianarantsoa. Siostra Jeanne Elisabeth, siostra Perline i siostra Rose de Lima zgromadziły kilkoro dzieci ulicy i zorganizowały dla nich stołówkę oraz zajęcia lekcyjne. Szkoła dla Dzieci Opatrzności Bożej powstała i otworzyła swoje podwoje dla biednych dzieci w dzielnicy Mahamanina w 2007 roku. Siostry rozpoczęły od utworzenia szkoły podstawowej. Liczba uczniów szybko rosła, ponieważ siostry „zbierały” dzieci na ulicach i od bezdomnych rodzin. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci kontynuują naukę w okolicznych prywatnych i zarazem katolickich szkołach średnich (college’ach). Szkoły są odpłatne, więc siostry zdecydowały się same ponosić koszty dalszej ich nauki. Szkoły, w których uczą się ich podopieczni, to: College pw. św. Józefa w Ambozontany, Maria Manjaka w Talatamaty, św. Jana Bosco, św. Franciszka z Asyżu w Antanpojina i inne. Obecnie wspólnota liczy 9 sióstr, 15 postulantek i 1 aspirantkę. Matką Przełożoną wspólnoty jest od 2019 roku Siostra Goretti.
MISJA WSPÓLNOTY SIÓSTR
Siostry są wierne swojemu charyzmatowi nakreślonemu przez założyciela bł. Jeana-Martina Moyë i wkładają całą swoją energię w odkrywanie miłości Boga do człowieka, każdego bez wyjątku, bez względu na jego status społeczny, język, kulturę czy wykształcenie. Każdy człowiek, bez wyjątku, ma swoją godność, swoje prawa, jest stworzony przez samego Boga i w Chrystusie może się cieszyć godnością dziecka Bożego.
W duchu miłości bliźniego Siostry Bożej Opatrzności z Mahamanina starają się trafiać do najbardziej pokrzywdzonych. Prowadzą z ubogimi rodzinami zamieszkującymi w tej dzielnicy Fianarantsoa regularne rozmowy i proponują im zapisanie ich dzieci do szkoły. Oprócz zapewnienia dzieciom szkolnej edukacji, której sami rodzice nie mogą im zapewnić, Szkoła dla Dzieci Opatrzności Bożej jest także miejscem, w którym uczniowie są dożywiani. Posiłek otrzymany w szkolnej stołówce jest często ich jedynym posiłkiem w ciągu dnia.
W celu zapewnienia ciągłości nauki dzieci z „rodzin ulicy” i odpowiedniego poziomu edukacji ważnego dla ich przyszłości, czyli dojścia do matury, siostry biorą na siebie wszystkie wymagane opłaty w placówkach zewnętrznych, tj. po ukończeniu przez ucznia szkoły podstawowej prowadzonej przez siostry i przejściu do szkoły średniej na terenie Fianarantsoa. Siostry opłacają: wpisowe, comiesięczne czesne, zakup potrzebnych materiałów i przyborów szkolnych oraz posiłek w szkolnej stołówce. Same wybierają szkołę średnią dla swoich podopiecznych. Są to obowiązkowo szkoły prywatne i z racji bezpieczeństwa znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia. Wspólnota sióstr współpracuje ze stowarzyszeniami, takimi jak Vozama, w zakresie edukacji i pracy na rzecz reintegracji rodzin ulicy.
PROŚBA DO DARCZYŃCÓW
Potrzeba nam dodatkowego wsparcia nauki dzieci. Jest dla nas rzeczą bardzo ważną, aby wspierać duchowo i pomagać materialnie dzieciom w naszym regionie, ponieważ nie mają nic poza możliwością edukacji, jaką im stwarzamy. Ich rodzice stracili wszystko, cały majątek, który został skradziony przez przestępców. Nie mają ziemi do uprawy, ponieważ została im ona odebrana, zajęta przez finansistów, którzy skradli całą dokumentację w Krajowym Rejestrze Domen i Gruntów Rolnych na Madagaskarze. Wśród naszych podopiecznych są też sieroty.
Edukacja i wiedza są bardzo ważne dla przyszłości każdego dziecka. To dobro, którego nikt nie może im ukraść, a które może zapewnić im lepsze życie. My, Siostry Opatrzności Bożej, jesteśmy o tym przekonane, dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Potrzebujemy wsparcia zwłaszcza dla stołówki szkolnej oraz pomocy przy zakupie materiałów szkolnych dla każdego dziecka na cały rok. Ogólnie rzecz biorąc, potrzebujemy dofinansowania w wysokości 18 000 euro rocznie.
Za wszelką okazaną pomoc już teraz składamy Wam serdeczne Bóg zapłać. W zamian za tę pomoc nie możemy niczym się odpłacić poza szczerą modlitwą wznoszoną do Boga w Waszej intencji. Bardzo dziękujemy, że nas wysłuchaliście i za okazaną nam pomoc.
Z modlitwą

S. Armeline Razafinirina CSDP,
dyrektor szkoły