CHICAGOWSCY WOLONTARIUSZE

Posted on by

CHICAGO-WOLONTARIUSZEJak można mówić, że na świecie jest za dużo dzieci? To jakby powiedzieć, że na świecie jest za dużo kwiatów”.

(Matka Teresa z Kalkuty)

W marcu tego roku podczas akcji misyjnej o. Czesława Tomaszewskiego SJ w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago liczna grupa wolontariuszy, szczególnie ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCH), wsparła dzieła misyjne przez przygotowanie multimedialnej prezentacji o „Adopcji serca” oraz przez pomoc przy kiermaszu misyjnym.

Dzięki akcji misyjnej 87 dzieci z Madagaskaru zostało objętych „Adopcją serca” przez chicagowskich rodziców. Adoptowane dzieci otoczone są modlitwą oraz otrzymują wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą uczęszczać do szkoły. Od zeszłego roku w Chicago „Adopcji serca” podjęło się ponad 120 osób.

Podczas ostatniego pobytu w Chicago o. Tomaszewski zwrócił się do wolontariuszy z prośbą o dalszą pomoc, szczególnie w pracach administracyjnych związanych z chicagowską „Adopcją serca”. Wkrótce zawiązała się grupa osób pragnących pomóc. Poprzez wsparcie „Adopcji serca” chicagowscy wolontariusze pragną dołożyć swoją cegiełkę do budowania lepszego i piękniejszego świata, pomagając najbardziej potrzebującym – dzieciom z ubogich krajów misyjnych.

Prosimy o modlitwę w intencji chicagowskich wolontariuszy „Adopcji serca” za wstawiennictwem bł. Ojca Beyzyma, który pracując wśród chorych i ubogich na Madagaskarze, stał się wspaniałym przykładem, jak oddawać się Bogu i ludziom bez reszty.

Chicago, kwiecień 2014

Ania z Chicago