KONTA BANKOWE

Posted on by

logo3 REFERAT MISYJNY
TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO
PROWINCJI POLSKI POŁUDNIOWEJ
MAŁY RYNEK 8
31-041 KRAKÓW

Nr konta w Polsce:

50 1240 2294 1111 0010 2222 3570
(wpłaty w PLN)

33 1240 4650 1111 0010 8560 2716
(wpłaty w PLN dla ADOPCJI SERCA)

52 1240 2294 1787 0010 2300 2206
(wpłaty w USD)

23 1240 4650 1978 0010 8560 2905
(wpłaty w EURO)

Referat Misyjny Towarzystwa Jezusowego PME
Mały Rynek 8, 31-041 KRAKÓW

*****

Dla wpłat spoza Polski:

 

Bank: PKO SA III O/KRAKÓW
swiftcode: PKOPPLPW

IBAN: PL52 1240 2294 1787 0010 2300 2206
(wpłaty w USD)

IBAN: PL23 1240 4650 1978 0010 8560 2905
(wpłaty w EURO)

Referat Misyjny Towarzystwa Jezusowego PME
Mały Rynek 8, 31-041 KRAKÓW

*****

Nr konta w Chicago:

Polish & Slavic Federal Credit Union,
Routing # (czyli numery banku): 2260-8202-2
Nazwa konta: THE POLISH MESSENGER,
Account # 1363413

 

 

Dopisek: na jaki cel misyjny

 

Wpłaty czekami można wysyłać na:

The Polish Messenger of The Sacred Heart
4105 N Avers Ave
Chicago, IL 60618
Dopisek: MISJE