ADOPCJA SERCA

Posted on by

ADOPCJA SERCA.
Andrzej z Grupy Wolontariuszy „Adopcji Serca” w Chicago
Chicago, 16.05.2022
„Adopcja Serca” – określenie to dobrze znane jest wiernym przychodzącym do Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago. Początki tego dzieła sięgają 2013 roku, kiedy to przy osobistym wsparciu i uczestnictwie o. Czesława H. Tomaszewskiego SJ w Chicago zostało podjęte dzieło niesienia pomocy dzieciom z ubogich afrykańskich rodzin w ich edukacji, zwane „Adopcją Serca”. Czytaj dalej ...

ADOPCJA SERCA.
Paulina Dąbrowska-Dorożyńska
22.07.2017
Projekt „Adopcja serca” objął już ponad pół tysiąca dzieci! To niebywałe, że w tylu domach otworzono serca i portfele, aby wesprzeć uczniów i uczennice z krajów misyjnych w ich dążeniu do wiedzy. To niebywałe, jak wielu ludzi zdecydowało się podjąć zobowiązanie regularnego, nawet kilkuletniego, wspierania modlitwą i materialnie zupełnie nieznanego sobie dziecka, którego najprawdopodobniej nigdy nie uda im się spotkać! Czytaj dalej ...

ADOPCJA SERCA.

Afryka kojarzy się nam z widokiem biednych, żyjących w głębokiej nędzy ludzi, trapionych przez różne choroby, jak AIDS czy malaria, ogromną liczbą niedożywionych dzieci i dużym procentem analfabetów. Niekoniecznie jednak tak musi być. Możemy pomóc na miarę naszych możliwości, by życie naszych braci i sióstr w Afryce i innych krajach misyjnych się odmieniło. Możemy pomóc, by dzieci, które z racji trudnej sytuacji materialnej nie chodzą do szkoły, zaczęły się uczyć lub mogły naukę kontynuować wraz z rówieśnikami. Możemy... czytaj dalej ...

CO TO JEST „ADOPCJA SERCA”?

Paulina Dąbrowska-Dorożyńska
20.07.2015
„Adopcja serca” to zadeklarowanie modlitewnego wsparcia oraz pomocy finansowej dla dziecka z kraju misyjnego. Może do niej przystąpić każdy: pojedyncze osoby, rodziny, sąsiedzi, przyjaciele, szkolne klasy… Ważne, aby odpowiedzialnie podjąć się trudu opieki nad wybranym dzieckiem. Każdy z rodziców adopcyjnych otrzymuje zdjęcie oraz krótką informację o dziecku. Przystępując do programu, winien zadeklarować, na jak długo... czytaj dalej ...

VOZAMA 028JEŚLI CHCESZ POMÓC

„Adopcja serca” to opieka duchowa i materialna zaoferowana najbiedniejszym dzieciom i sierotom w kraju misyjnym. Opieka duchowa polega na regularnej modlitwie w intencji adoptowanego dziecka. Materialna to wpłacanie raz na miesiąc niewielkiej kwoty przeznaczonej na opłacenie szkoły, zakupienie przyborów szkolnych oraz, w zależności od sytuacji, skromne utrzymanie czy zakupienie lekarstw.
Adopcja obejmuje dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz sieroty w krajach misyjnych, szczególnie w Zambii, Malawi, na Madagaskarze oraz w innych krajach, gdzie pracują... czytaj dalej...