LIST BERTHY Z MONZE

Dzieci przed budynkiem szkolnymMonze, Zambia
18 stycznia 2015 roku

Drodzy moi Opiekunowie
Szanowni Państwo,

piszę do Was, ażeby Wam bardzo gorąco i szczerze podziękować za wsparcie i pomoc w zdobywaniu przeze mnie wykształcenia i edukacji.
Mam jedynie niezłomną nadzieję, że będziecie kontynuować wspieranie mnie, ponieważ jestem jeszcze w klasie 9. Ufam Bogu, że w przyszłym roku będę mogła uczęszczać do klasy 10.
Na Święta Wielkanocne życzę Wam, kochani moi Opiekunowie, dużo łaski od Pana Jezusa, który zmartwychwstał. Niech Pan Jezus żyje w Waszych sercach, abyście byli radośni.
Jeszcze raz gorąco Wam dziękuję za Waszą opiekę nade mną. I niech dobry Bóg Wam błogosławi.

Wasza oddana
Bertha Ng’ona