Wolontariusze 29.10.2016Kościół św. Mikołaja w Brzegu, 13-14 lutego 2016 roku W styczniu 2016 roku, podczas organizowanego przez wrocławską wspólnotę Ruchu „Maitri” corocznego spotkania opłatkowego w parafii św. Augustyna we Wrocławiu, Continue Reading →

MAITRI

Katarzyna Majcher29.10.2016 Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest ruchem katolickim, wspólnotą osób świeckich, których jednoczy potrzeba niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom Ziemi. Ruch ten został założony w 1975 roku w Continue Reading →