MAITRI

Katarzyna Majcher
29.10.2016
 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest ruchem katolickim, wspólnotą osób świeckich, których jednoczy potrzeba niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom Ziemi. Ruch ten został założony w 1975 roku w Warszawie przez studenta Jacka Wójcika, który kierując się radami śp. ks. Bronisława Bozowskiego, w trakcie podróży do Indii trafił do Domu Sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie, gdzie podjął pracę jako wolontariusz. Inspiracją do założenia ruchu była postawa i praca bł. Matki Teresy oraz sióstr z jej Zgromadzenia. Stąd też w nazwie ruchu użyto zaczerpniętego z dawnego języka Indii słowa maitri – „braterstwo”.

Początkowo pomoc polegała na wysyłaniu paczek głównie z odzieżą i lekarstwami do Indii. Po ludobójstwie w Ruandzie w 1994 roku, w wyniku którego wiele dzieci straciło rodziców, pojawiła się potrzeba innej formy pomocy: zapewnienie opieki sierotom. Ruch „Maitri” rozpoczął wówczas współpracę z misjonarzami w ramach programu „Adopcji Serca”. Aktualnie ośrodek wrocławski ruchu ma pod opieką ponad 400 dzieci z Ruandy, Kongo, Madagaskaru, Sudanu i Kamerunu.

Program „Adopcja Serca ”

Celem „Adopcji Serca” jest umożliwienie zdobycia wykształcenia sierotom lub ubogim dzieciom, których rodziców nie stać na opłacenie wydatków szkolnych. Każdej osobie przystępującej do programu „Adopcja Serca” przydzielane jest konkretne dziecko, które może poznać z otrzymanego kwestionariusza zawierającego podstawowe dane o sytuacji rodzinnej i materialnej dziecka. W wymiarze materialnym pomoc polega na regularnym, trwającym przez okres nauki szkolnej, opłacaniu składek pokrywających miesięczne koszty utrzymania i edukacji dziecka (13 EUR – niespełna 60 zł dla szkoły podstawowej, 17 EUR – ponad 70 zł dla szkoły średniej). Wsparcie ma też wymiar duchowy – to regularna modlitwa za podopiecznego. Czasami istnieje także możliwość kontaktu z misjonarzem opiekunem oraz dzieckiem, które się wspiera. Obecnie brakuje nam ofiarodawców dla około 30 dzieci.

Organizujemy pomoc w dożywianiu biednych dzieci i sierot

Ważną częścią działalności Ruchu „Maitri” jest pomoc w dożywianiu. W dwóch przedszkolach w Togo wspieramy dożywianie 140 dzieci i ich rodzin. W Kibeho w Ruandzie i Goma-Keshero w Kongo finansujemy działanie ośrodków dożywiania, do których kobiety z okolicznych wiosek przynoszą swoje zagłodzone dzieci. Bardzo często waga tych dzieci nie osiąga nawet połowy normy. Długotrwały brak kalorii i białka w pożywieniu powoduje ciężkie choroby głodowe (marazm, kwashiorkor), które wyniszczają organizm dziecka. W ośrodkach dzieci leczone są z niedożywienia, a niejednokrotnie ratowane od śmierci głodowej. Świadczona jest także pomoc dzieciom zarażonym wirusem HIV i chorym na gruźlicę. „Adopcja Serca” wymaga stałego zobowiązania do wpłat określonych kwot, natomiast pomoc na dożywianie może być dowolna i doraźna.

Zachęcamy do włączenia się w dzieło wsparcia naszych podopiecznych. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty mówiła: „Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi”.