WIELKANOC 2017

Fianarantsoa, 2 kwietnia 2017

Czcigodni Państwo!
Niech Wasze serca napełni radość i pokój Chrystusa.
Mam nadzieję, że Państwo mają się dobrze. U nas (u dzieci) wszystko w porządku.
W tym roku na Madagaskarze miały miejsce dwa niezwykłe zjawiska. Pierwsze to niespotykana dotąd susza. Od listopada nie padał deszcz [na Madagaskarze od listopada zaczyna się pora obfitych opadów – pora deszczów, która trwa mniej więcej do końca marca]. Dlatego rolnicy, którzy w tym czasie rozpoczynają prace związane z przygotowaniem ryżowisk, wysiewem, a potem rozsadą ryżu, nie mogli rozpocząć swojej pracy, [jak robią to zazwyczaj każdego roku]. Deszcze rozpoczęły się dopiero w lutym, ale zaraz potem przyszedł cyklon, który spowodował bardzo wiele szkód.
Z powodu tych dwóch niecodziennych zjawisk [głównie suszy w okresie deszczów] obecnie życie na Madagaskarze stało się jeszcze bardziej drogie, cena worka ryżu [ryż jest podstawowym pożywieniem Malgaszów] wzrosła prawie dwukrotnie.
7 kwietnia dzieci w naszej szkole i sierocińcu zaczynają ferie wielkanocne. Dzięki Państwa pomocy mogą uczęszczać do szkoły i żyć lepiej.
W moim imieniu oraz w imieniu wszystkich naszych dzieci z całego serca Czcigodnym Państwu dziękuję za ofiarowaną pomoc. Niech Chrystus, Źródło wszelkich łask, wynagrodzi Państwu za ich dobro oraz napełni potrzebnymi łaskami.
Jeszcze raz dziękujemy z całego serca za wszystko, co Państwo robią oraz zrobią w przyszłości dla naszych dzieci. Życzymy „Radosnej Paschy!”. Niech Zmartwychwstały Chrystus darzy Państwa swoją łaską, napełnia radością, pokojem i miłością.
Wysyłam Państwu kartki z życzeniami od naszych i Państwa podopiecznych.
Zapewniamy Czcigodnych Państwa o naszych modlitwach!

s. Claudine
(dyrektor sierocińca)

Poniżej kratki z życzeniami od dzieci