Czcigodni Państwo,

Antananarivo, 25 kwietnia 2017

przede wszystkim składamy dzięki Panu Bogu za to, że daje nam odwagę i siłę, jak również możliwości, abyśmy mogli się uczyć.

Chcemy również wyrazić nasze serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy nam pomagali w naszej nauce (abyśmy mogli ją kontynuować), tym blisko, jak i tym daleko. W równym stopniu dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas duchowo i materialnie przez cały dotychczasowy czas.

Serdeczne słowa podzięki osobie lub społeczności, która organizuje dla nas tę pomoc.

Nie zapominamy również podziękować Rodzicom za wszelkie otrzymane dobro oraz zachętę do dalszej pracy.

Podobnie dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom i starszym za każdą cenną pomoc.

Njaratiana