LIST Z SIEROCIŃCA SIÓSTR BAPTYSTYNEK W FIANARANSTOA

Fianarantsoa, 25.08.2018

Drodzy Opiekunowie
Mam na imię Larissa i jestem jedną z podopiecznych sierocińca Sióstr św. Jana Chrzciciela w Fianarantsoa.
W imieniu wszystkich dzieci z sierocińca dziękuję z całego serca za ofiarowaną nam przez Szanownych Państwa pomoc, za Waszą ofiarność, miłość i wrażliwość na nasze potrzeby oraz hojność w pomaganiu nam.
Chciałabym kiedyś, gdy dorosnę, zostać pielęgniarką. Przykładam się już teraz solidnie do nauki, aby kiedyś osiągnąć wymarzony przeze mnie cel. Przeszłam już do klasy maturalnej, którą kończę moją naukę w liceum. Następnie pragnę kontynuować naukę na uniwersytecie.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy mieszkać razem z siostrami i się uczyć. Nasze życie dzięki temu bardzo się poprawiło.
Nie mamy wiele do zaoferowania Państwu, tylko naszą codzienną modlitwę. Z Siostrami modlimy się każdego dnia za wszystkich naszych Dobroczyńców. Modlimy się za Was.
Ściskamy Was bardzo mocno!

Larissa
wraz z wszystkimi dziećmi
z sierocińca w Ambatolahy
w Fianarantsoa