Posted on by

ADOPCJA SERCA

(W POLSCE)


Mail: adopcjasercams@gmail.com
Tel (kom): 667 466 288

(W USA)

Adopcja Serca przy Jezuickim Osrodku Milenijnym,
(lub tez Adopcja Serca – JOM)
5835 W. Irving Park Rd
Chicago, Il 60634

WOLONTARIUSZE ADOPCJI SERCA (AS) w USA,
Mail: adopcjasercachicago@gamil.com.

KONTA BANKOWE

w Polsce:

50 1240 2294 1111 0010 2222 3570

(wpłaty w PLN)

33 1240 4650 1111 0010 8560 2716

(wpłaty w PLN dla ADOPCJI SERCA)

52 1240 2294 1787 0010 2300 2206

(wpłaty w USD)

23 1240 4650 1978 0010 8560 2905

(wpłaty w EURO)

Dla wpłat spoza Polski:

 Bank: PKO SA III O/KRAKÓW
swiftcode: PKOPPLPW

IBAN: PL52 1240 2294 1787 0010 2300 2206

(wpłaty w USD)

IBAN: PL23 1240 4650 1978 0010 8560 2905

(wpłaty w EURO)

Nr konta w Chicago:

Polish & Slavic Federal Credit Union,

Routing # (czyli numery banku): 2260-8202-2

Nazwa konta: THE POLISH MESSENGER,

Account # 1363413

 Dopisek: na jaki cel misyjny. Przy wpłacie na AS podać w tytule wplaty KOD  oraz imię (imiona) dziecka, które otacza się opieką

Wpłaty czekami można wysyłać na:

The Polish Messenger of The Sacred Heart
4105 N Avers Ave
Chicago, IL 60618
Dopisek: MISJE, AS dla [podać imię dziecka]

POWRÓT