JEŚLI CHCESZ POMÓC

Posted on by

Adopcja serca” to opieka duchowa i materialna zaoferowana najbiedniejszym dzieciom i sierotom w kraju misyjnym. Opieka duchowa polega na regularnej modlitwie w intencji adoptowanego dziecka. Materialna to wpłacanie raz na miesiąc niewielkiej kwoty przeznaczonej na opłacenie szkoły, zakupienie przyborów szkolnych oraz, w zależności od sytuacji, skromne utrzymanie czy zakupienie lekarstw.

Adopcja obejmuje dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz sieroty w krajach misyjnych, szczególnie w Zambii, Malawi, na Madagaskarze oraz w innych krajach, gdzie pracują jezuiccy misjonarze. Adopcję może podjąć indywidualna osoba albo kilka osób razem (rodzina, szkoła, klasa, stowarzyszenie…). Osoba adoptująca zobowiązuje się do pokrycia wyżej wyszczególnionych kosztów kształcenia dziecka minimum przez rok. Dlatego prosimy, by zainteresowane osoby określiły zaraz na początku, czy deklarują się pomagać danemu dziecku tylko przez rok, czy dłużej.

Jeśli chcesz pomóc choćby jednemu dziecku we wspomnianych krajach misyjnych, możesz to uczynić, wpłacając 60 zł (15 euro; 20 USD) miesięcznie, 180 zł (45 euro; 60 USD) kwartalnie, 720 zł (180 euro; 240 USD) rocznie, na wskazany poniżej numer konta Referatu Misyjnego.

Dla dzieci w Zambii i Malawi opłaty w szkole średniej są trochę wyższe i wynoszą 100, 120, a nawet 160 zł – za szkołę z internatem (25, 30, 40 euro) miesięcznie. Dlatego opiekę nad takim dzieckiem może roztoczyć dwie lub trzy osoby, wpłacając każda np. po 60 zł, jak dla dziecka ze szkoły podstawowej, tak aby w wspólnie ofiarowana suma wyniosła oczekiwaną kwotę, tj. 100, 120 czy 160 zł/miesiąc.

Chęć opieki nad dzieckiem można zgłosić listownie lub drogą mailową, podając jednocześnie dokładny adres zamieszkania oraz deklarując gotowość opieki przez co najmniej rok. Można to także uczynić, dokonując pierwszej wpłaty na konto bankowe Referatu Misyjnego. Istotne jest, by zaznaczyć, że wpłata przeznaczona jest na adopcję serca, dopisując na przekazie bankowym „Adopcja serca dla NN”.

Po zadeklarowaniu chęci objęcia opieką jednego dziecka bądź dokonaniu pierwszej wpłaty otrzymasz imię „adoptowanego” przez siebie dziecka oraz jego fotografię. Po otrzymaniu imienia dziecka prosimy dopisywać je na przekazie bankowym: np. „Adopcja serca dla Andrzeja K.”. Uprzejmie prosimy jednak o cierpliwość, gdy po zadeklarowaniu chęci udziału w programie „Adopcja serca” lub dokonaniu pierwszej wpłaty dla jakiegoś, jeszcze nieokreślonego bliżej dziecka, nie zostanie Ci przyznane od razu dziecko do opieki. Bywa bowiem, że lista dzieci oczekujących na swojego opiekuna może się wyczerpać, a nowa jeszcze nie nadejść. W krajach misyjnych wiele biednych dzieci oczekuje na tę pomoc. Jednak zorganizowanie jej wymaga czasu oraz dużego zaangażowania misjonarzy, którzy często są „w drodze”, odwiedzając oddalone od siebie stacje misyjne. Nie zawsze są w stanie od razu odpowiedzieć na naszą prośbę o nową listę dzieci do „Adopcji serca”.

Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

KONTAKT w sprawie Adopcji serca: 

e-mail: adopcjasercams@gmail.com

NUMER KONTA bankowego Referatu Misyjnego: