Posted on by

POMÓŻ DZIECIOM Z UBOGICH RODZIN W ICH EDUKACJI

„ADOPCJA SERCA ZBIOROWA” * CHILDREN SPONSORSHIP * PARRAINAGE

to zadeklarowane modlitewne wsparcie oraz pomoc finansowa dla grupy dzieci uczących się w konkretnej szkole lub należących do konkretnej parafii w kraju misyjnym. Deklarującemu chęć uczestniczenia w grupie wspierających dzieci osób nie przydziela się w tym wypadku konkretnego dziecka. (zgłaszający się kandydat na opiekuna nie otrzymuje ani imienia dziecka ani jego wizerunku). Opiekun i dziecko pozostają względem siebie nieznani. Zebrany fundusz od wielu osób deklarujących wsparcie edukacji dzieci będzie przekazywany wskazanej przez Ofiarodawców placówce edukacyjnej lub parafii na wspomniane powyżej cele. To szkoła lub parafia, nie pojedynczy misjonarze, dokona wyboru dziecka/dzieci, które wg ich wiedzy bardzo potrzebują tego wsparcia. Pomoc będzie przydzielana na określony czas. W jej zakres wejdą: oplata czesnego w placówce, w której dane dziecko/dzieci pobiera/ją edukację, kupno i udostępnienie potrzebnych przyborów i materiałów edukacyjnych, fartucha szkolnego, jeśli dana szkoła tego wymaga, koniecznych w szkole leków oraz jeden posiłek dziennie w placówkach, w których prowadzona jest szkolna stołówka. Wszystko w zakresie na jaki pozwalają zebrane i ofiarowane fundusze. Do zadań szkolnej komisji dysponującej tym otrzymanym funduszem będzie należała także troska, aby beneficjenci wykazywali się postępami w nauce (promocja z klasy do klasy) i rzeczywiście należeli do najuboższej grupy dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji.
Do tego rodzaju sponsoringu może przystąpić każdy, komu leży na sercu dobro dzieci w krajach misyjnych, a tym samym dobro całego przyszłego społeczeństwa. W sponsoringu tym nie ma wymaganej kwoty na edukację dziecka ani określonego okresu trwania takiej opieki. Danina ofiarowana w ciągu roku jest zupełnie dowolna oraz czas uczestniczenia w tym programie jest również dowolny.

POWRÓT

SZKOŁA RADIOWA CHIKUNI, ZAMBIA

COLLEGE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FIANARANTSOA

DZIECI W PARAFII KASUNGU W MALAWI

SZKOŁA I SIEROCINIEC SIÓSTR BAPTYSTYNEK W FIANARANTSOA

COLLEGE MAMPITASOA