Proszą o pomoc …

W chwili obecnej mamy zgłoszone trzy szkoły na Madagaskarze, które proszą o pomoc:

Sierociniec i szkoła sióstr baptystynek w Fianarantsoa. Wiele sierot i dzieci z ubogich rodzin uczy się już w szkole prowadzonej przez siostry baptystynki dzięki temu, że mają pomoc od naszych Czcigodnych Darczyńców – Opiekunów. Jest jednak jeszcze wielu innych dzieci, które czekają na taką pomoc.

Ubogi, niewielki college Mampitasoa, który wybudowała w swojej rodzinnej wiosce z własnych oszczędności Teresa Razafindraketaka, emerytowana nauczycielka. W szkole, którą sama prowadzi, uczy się obecnie 93 uczniów. Jest to jednak bardzo ubogi region Czerwonej Wyspy i wielu mieszkańców wioski nie stać na posłanie dzieci do tej szkoły. A placówka utrzymuje się z czesnego, które płacą dzieci. Pani Teresa chce również dożywiać uczniów z bardzo ubogich rodzin. Nie jest to jednak możliwe bez wsparcia z zewnątrz. Zwraca się więc do nas o pomoc.

Trzecia szkoła, która prosi o wsparcie dla uczniów z ubogich rodzin, to niedawno zgłoszony college pw. św. Franciszka z Asyżu prowadzony przez ojców kapucynów w Fianarantsoa. Duża liczba uczniów z bardzo ubogich rodzin, którzy nie są w stanie zapłacić czesnego za szkolę, spowodowała ogromny deficyt w budżecie szkoły. Ojcowie kapucyni proszą więc o wsparcie finansowe dla swojej szkoły.

Stworzenie „małego funduszu” dla wyżej wymienionych szkół może pomóc im w rozwiązaniu pogłębiającej się trudnej sytuacji finansowej.

Darczyńcy zbiorowej „Adopcji Serca” nie otrzymują ani zdjęcia dziecka, ani informacji o nim. Jest jednak możliwość otrzymania zdjęcie klasy, której uczniowie korzystają z pomocy. Zawsze istnieje też możliwość kontaktu mailowego z misjonarzem opiekunem. Jego adres mailowy będzie podawany na stronie internetowej „Adopcji Serca”: www.adopcjaserca.org.pl.