Nasi drodzy Opiekunowie

Nasi drodzy Opiekunowie,
bardzo się cieszymy, że możemy Wam wysłać nasze pozdrowienia. Prosimy Pana Boga, aby zachował Was w dobrym zdrowiu.
Bardzo się cieszymy, że mamy Opiekunów takich jak Wy. Bez Waszej pomocy nasi rodzice nie podołaliby. Przysyłacie nam wszystko, czego potrzebujemy w szkole, więc nasza edukacja łatwo
postępuje naprzód. Dzięki Wam mamy pożywienie, środki higieny (mydło), szkolne mundurki. Bardzo Wam za to wszystko dziękujemy.
Codziennie modlimy się w Waszej intencji, aby Pan Bóg Was umacniał.
Życzymy Wam dużo dobra w Waszym życiu.

Wasze dzieci