LIST NIKOLY

Oddaję swoje kieszonkowe, które otrzymałam w tym roku od mamy, taty, babci i dziadka dla głodnych dzieci w Afryce.

Nikola, 6 lat

L'argent de poche que j'ai reçu cette année de maman, papa, mamie et papy je donne pour les enfants affamés en Afrique .

Nikola, 6 ans