Posted on by

WSPOMÓŻ UBOGICH STUDENTÓW W ICH EDUKACJI

„ADOPCJA STUDENTA” * STUDENTS SPONSORSHIP * PARRAINAGE DES ÉTUDIANTS

- to zadeklarowane modlitewne wsparcie oraz pomoc finansowa dla młodzieży studiującej z kraju misyjnego. W krajach ubogich, będących dopiero na drodze rozwoju jest wielu ambitnych i uzdolnionych młodych ludzi, którzy ze względu na ubóstwo tak osobiste jak i kraju, do którego należą, mają w dużej mierze zamkniętą drogę do edukacji uniwersyteckiej. Chcemy utworzyć dla nich fundusz studencki, który pod kontrolą duszpasterza akademickiego będzie stanowił źródło wsparcia dla ubogich studentów, aby pomóc im w zdobyciu wyższego wykształcenia. Do tego programu "adopcja studenta" może przystąpić każdy, kto chce wspierać ambitnych młodych ludzi w realizacji ich wzniosłych edukacyjnych celów. Ofiarowanym wsparciem na ten cel może być każda, nawet najdrobniejsza kwota pieniędzy.

POWRÓT

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, LILONGWE, MALAWI

GRUPA STUDENTÓW NA MADAGASKARZE