ADOPCJA STUDENTA

Młodzież College`u St.Michel, Antan.MadagaskarAdopcja Serca” to program wspierania dzieci i młodzieży szkolnej z ubogich rodzin i sierot w okresie ich edukacji. Jednak nie można poprzestać jedynie na edukacji podstawowej czy średniej. Edukacja na wyższym poziomie nie powinna być zarezerwowana tylko dla młodzieży wywodzącej się z rodzin dobrze bądź względnie dobrze sytuowanych, czyli dla bogatszej części społeczeństwa. Wśród ubogiej ludności, która w krajach misyjnych stanowi większość, są także utalentowani, zdolni i pracowici młodzi ludzie, którzy nie tylko mają aspiracje, ale także realne szanse, by zdobyć wysokie kwalifikacje, dobry zawód i w sposób istotny przyczyniać się później do rozwoju swojego narodu.

Rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny miast, a później państw dzisiaj nazywanych Trzecim Światem zależy od wszystkich ich obywateli, tych dobrze sytuowanych, a także – a może przede wszystkim – od tej znacznie większej, ale jednocześnie dużo bardzo biedniejszej części społeczeństwa. Również z niej mogą i powinni rekrutować się dobrze wykształceni specjaliści, którzy kiedyś przez swoje wysokie kwalifikacje, pracowitość i sumienność będą się skutecznie przyczyniać do rozwoju społeczeństwa, w którym żyją.

Edukacja całego społeczeństwa – choć kosztowna – jest słuszną inwestycją, która zwraca się wielokrotnie. Chcemy pomagać wszystkim ambitnym i zdolnym oraz pracowitym młodym ludziom, którzy ze względu na ubóstwo mają zamkniętą drogę do dalszej edukacji. Zdolności, pracowitość, a także dobre chęci niestety nie wystarczą, jeśli na drodze stanie brak środków materialnych. Dlatego chcemy utworzyć fundusz studencki oraz prowadzić program „Adopcja studenta”, aby pomóc młodym ludziom w zrealizowaniu ich marzeń, w osiągnięciu stawianych sobie celów – w zdobyciu wyższego wykształcenia.

Adopcja studenta to indywidualna pomoc konkretnemu studentowi w opłaceniu studiów. Każdy zobowiązujący się pomagać danemu studentowi otrzyma jego adres do korespondencji. Ważne, by wiedzieć, że nie będzie jedynym sponsorem, ponieważ student potrzebuje zazwyczaj pomocy kilku osób, by móc pokryć wysokie koszty nauki. Aby zostać indywidualnym opiekunem, trzeba ofiarować dla danego studenta 100 zł miesięcznie przez 12 miesięcy w roku (albo 1200 zł jednorazowo). Opieka nad studentem powinna trwać dłużej niż rok.

Fundusz studencki to gromadzenie środków pieniężnych dla grupy studenckiej. Z funduszu będzie mogło korzystać wielu studentów pod nadzorem duszpasterza akademickiego. Fundusz ten każdy będzie mógł zasilić – raz lub wiele razy. W tym przypadku nie ma określonej wysokości wpłat. Każda najmniejsza wpłata ma tu znaczenie!

O. Cz. H. Tomaszewski SJ